ข้อมูลทั่วไป
 • แมลงวันเป็นสัตว์ที่ชอบคุดคุ้ยเศษขยะที่เปียกชื้นเพื่อวางไข่และหาอาหาร
สถานที่แพร่พันธุ์ของแมลงวัน
 • ตัวอ่อนแมลงวันหรือหนอนแมลงวันจะแพร่พันธุ์ในบริเวณต่างๆ ภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่ใช้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ขยะ เศษอาหารที่เน่าเสีย และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย
แมลงวันต้องการอะไรจากคุณ
 • กลิ่นอาหาร และอาหารต่างๆ จะดึงดูดแมลงวันเข้ามา
ทำไมแมลงวันจึงเป็นปัญหา
 • ในขณะที่แมลงวันกินอาหาร พวกมันจะสะสมเชื้อโรค และสิ่งสกปรกบนตัว และแพร่กระจายไปทั่วบริเวณที่พวกมันสัมผัส (ส่วนมากจะเป็นอาหาร)
 • ในตัวบ้าน แมลงวันสร้างความรำคาญจากการบินไปมารอบๆ อาหารโดยเฉพาะในครัวและห้องนั่งเล่น
เคล็ดลับในการลดจำนวนแมลงวัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ปิดฝาถังขยะและภาชนะที่ใส่เศษอาหาร และมัดถุงขยะให้แน่น
 • นำขยะในบ้านออกไปทิ้งเป็นประจำ
 • อย่าเปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้ามาในบ้าน
 • ตรวจสอบบานมุ้งลวดของหน้าต่างและประตูว่ามีรูหรือช่องว่างตามขอบที่แมลงวันอาจเข้ามาได้
 • เก็บอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บผลไม้ไว้ในตู้เย็นเสมอ
 • กำจัดเศษอาหารที่มีความชื้นซึ่งอาจเป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวัน โดยเฉพาะบริเวณนอกตัวบ้าน

ขนาด

Fly size bar

ยาว 4 ถึง 8 มม.

สี

มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น

แมลงเหล่านี้ตรงกับข้อมูลที่คุณระบุ