kids

ร่วมมือกันป้องกันไข้เลือดออก

“โรคไข้เลือดออก”เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน “โรคไข้เลือดออก”นอกจากจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยแล้ว ยังมีความเสี่ยงในการเสียชีวิต โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในเด็ก บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดยุงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์สินค้า“ไบกอน” เพื่อปกป้องและคุ้มครองครอบครัวและชุมชน จากความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและความสูญเสียอันเนื่องมาจาก “โรคไข้เลือดออก”

ปกป้องคุณ,
ครอบครัวและคนที่คุณรัก

ครอบครัวและคนที่คุณรักมีความเสี่ยงที่จะเป็น"โรคไข้เลือดออก"ได้ หากได้รับเชื้อโรคจากยุงลาย

การลดความเสี่ยง

การลดความเสี่ยงในการเกิด”โรคไข้เลือดออก”สามารถทำได้โดย

กำจัดพื้นที่ที่มีน้ำขัง(แหล่งน้ำขัง)

เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ และขยายพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

cleanup standing water

ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดไฟฟ้า

repellent

ใช้ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง(ชนิดขด)

ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในบ้านและบริเวณที่โล่ง

Coil

ใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงสำหรับผิวกาย

เพื่อปกป้องแขน ขาหรือผิวหนังส่วนอื่นๆ ที่อยู่นอกร่มผ้า

cover your arms

ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงชนิดฉีดพ่น

เพื่อเป็นการกำจัดยุงเมื่อพบเห็น

Aerosal

อาการบ่งชี้ของโรคไข้เลือดออก

อาการของ”โรคไข้เลือดออก”อันมียุงลายเป็นพาหะนั้น อาจมีอาการเหมือนเป็นไข้ แต่สามารถที่จะพัฒนาระดับความรุนแรง และอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้อาการเบื้องต้นที่ควรสังเกต ได้แก่:

  • ไข้สูงกะทันหันเกิน 38 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-7 วัน
  • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
  • หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง
  • มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก
  • ในกรณีที่มีไข้สูง ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ

ในกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกไม่ว่ากรณีใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัย