ไบกอนเหยื่อกำจัดแมลงสาบ

เหยื่อกำจัดแมลงสาบ
ไบกอนเหยื่อกำจัดแมลงสาบ

ไบกอนเหยื่อกำจัดแมลงสาบ

วางเหยื่อในบริเวณที่แมลงสาบผ่าน

อย่าใช้ในห้องเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย และในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท ล้างมือทุกครั้งที่ใช้