ไบกอนยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์

ยาจุดกันยุง
ไบกอนยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์

ไบกอนยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์

ประสิทธิภาพการไล่ยุงที่มั่นใจได้


5 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว

  1. ช่วยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. พลังการปกป้องที่ต่อเนื่อง

  3. กลิ่นหอมไม่กวนใจ

  4. จุดติดง่าย ใช้สะดวก

  5. ช่วยปกป้องคุณจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

ไล่

ยุง

จุดแล้ววางในบริเวณที่มียุง

D allethrin 0.3%

อย่าใช้ในห้องเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย และในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท อย่าใช้ใกล้อาหารหรือวัตถุไวไฟ ล้างมือทุกครั้งที่ใช้