ข้อมูลทั่วไป
  • ลมหายใจของคุณ (จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอนหายใจออก) และความร้อนจากร่างกายจะเป็นตัวดึงดูดให้ยุงเข้ามาหาคุณ
  • กลิ่นตัวก็เป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดยุง เพราะกลิ่นตัวของเราแตกต่างกัน บางคนจึงอาจดึงดูดยุงมากกว่าคนอื่นๆ
  • มีแต่ยุงตัวเมียเท่านั้นที่มีปากเจาะเพื่อเจาะทะลุผิวหนังและดูดเลือด
สถานที่แพร่พันธุ์ของยุง
  • ยุงต้องอาศัยน้ำนิ่งเพื่อแพร่พันธุ์ และพบได้บ่อยใกล้บริเวณสระน้ำนิ่ง ทะเลลาป หรือแหล่งน้ำใกล้บริเวณบ้าน
  • ยุงบางชนิดแพร่พันธุ์ในภาชนะที่มีน้ำขังได้ เช่น ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ กระถางต้นไม้ และที่อาบน้ำนก
ยุงต้องการอะไรจากคุณ
  • ยุงต้องกินเลือดเป็นอาหารเพื่อเตรียมวางไข่ พวกมันจะมองหาคุณหรือสัตว์เลี้ยงของคุณเพื่อดูดเลือดเป็นอาหาร
เคล็ดลับในการลดจำนวนยุง และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • กำจัดแหล่งน้ำขังออกจากสนามหลังบ้าน และบริเวณอื่นๆ ในบ้าน
  • อยู่ภายในบ้านในช่วงค่ำและรุ่งสาง ซึ่งเป็นเวลาที่ยุงกำลังออกหากิน
  • ใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวเมื่อรู้ว่าต้องอยู่ในบริเวณที่มียุง

ขนาด

Mosquito size bar

ยาว 4 ถึง 8 มม.

สี

มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น

แมลงเหล่านี้ตรงกับข้อมูลที่คุณระบุ