จะป้องกันแมลงได้อย่างไร?

ทำความสะอาด ระบุหาชนิดของแมลง
และป้องกันบ้านโดยรอบ

เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงสักตัวกลายเป็นปัญหาที่บานปลาย คุณต้องคิดให้เหมือนแมลง พวกมันเข้ามาในบ้านคุณได้อย่างไร? อะไรดึงดูดมันเข้ามา? หมั่นเช็คเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของบ้านคุณอยู่ในสภาพที่ดี และตรวจสอบสิ่งของที่คุณนำเข้าบ้าน เช่น กล่องต่างๆ ที่อาจกลายเป็นแหล่งพักพิงให้แมลงเพาะพันธุ์ได้

ทำให้บ้านของคุณสะอาดอยู่เสมอ
cleanup

การรับมือกับปัญหาแมลงต้องอาศัยการประสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่เหมาะสมและการทำความสะอาดบ้านทั่วๆ ไปที่ดี มีสาเหตุหลากหลายประการที่แมลงเข้ามายังบ้าน เช่น หาอาหาร น้ำ และที่อาศัย การกำจัดสิ่งต่างๆ ที่อาจดึงดูดแมลงเป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้เหล่าแมลงเข้ามารบกวนคุณ

คุณกำลังเจอกับแมลงชนิดไหนอยู่?

ระบุหาประเภทของแมลงก่อนที่จะลงมือจัดการ

ขั้นตอนแรกในการรับมือกับปัญหาคือการรู้ว่าคุณกำลังต่อสู้กับแมลงชนิดไหน ใช้เครื่องมือ BUG ID ของเราเพื่อบ่งชี้ประเภทของแมลงที่คุณกำลังเจออยู่

จุดที่แมลงซ่อนอยู่

ป้องกันการบุกรุกของแมลงด้วยการกำจัดแหล่งหลบซ่อนของพวกมัน

  • จัดระเบียบภายในบ้านให้ไม่รก ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอีกด้วย
  • ย้ายสิ่งของไม่ให้อยู่ชิดกับตัวบ้านภายนอกมากเกินไป เช่น ถังขยะหรือสิ่งของที่กองไม่เป็นระเบียบ
กำจัดแหล่งน้ำขัง
water hose

แมลงเกือบทุกประเภทก็ต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ถ้าคุณทำให้มันเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่าย พวกมันจะกลับมาอีกอยู่เรื่อยๆ ซ่อมแซมจุดรั่วในตัวบ้าน และกำจัดแหล่งน้ำขังนอกบ้าน

แมลงก็ต้องกินอาหารเหมือนกัน
เคล็ดลับในการป้องกันแมลงให้ห่างจากอาหาร
cleaning supplies

หมั่นทำความสะอาดบ้านให้ทั่วเป็นประจำ บ้านที่สะอาดสามารถป้องกันแมลงได้ระดับหนึ่ง เพราะแมลงอาจเข้ามาเพราะเศษอาหารที่อาจตกหล่นอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของบ้านได้ เก็บอาหารไว้เฉพาะบริเวณครัวและห้องรับประทานอาหารเท่านั้น หลีกเลี่ยงให้เด็กๆ ถืออาหารรับประทานรอบบ้าน ซึ่งอาจทำเศษอาหารตกหล่นได้ ทำความสะอาดอาหารที่หกเลอะเทอะ และเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท