ไบกอนเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า
ชนิดน้ำกลิ่นไพน์

เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าชนิดน้ำ
ไบกอนเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าชนิดน้ำกลิ่นไพน์

ไบกอนเครื่องไล่ยุงไฟฟ้า
ชนิดน้ำกลิ่นไพน์

ป้องกันคุณจากยุงร้ายพร้อมไร้ควันรบกวน


5 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว

  1. ออกฤทธิ์ไล่ยุงอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. พลังการปกป้องที่ต่อเนื่อง

  3. ดีไซน์บาง เรียบหรู

  4. ช่วยปกป้องคุณจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

  5. ป้องกันแมลงร้าย ไร้ควันรบกวน

ไล่

ยุง

เสียบปลั้กในบริเวณที่มียุง

Prallethrin 1.6% w/w

อย่าใช้ในห้องเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย และในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท อย่าใช้ไกล้อาหารหรือวัตถูไวไฟ ล้างมือทุกครั้งที่ใช้