ไบกอนสเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ สูตรยูคาลิปตัส

สเปร์ยกำจัดยุง มด แมลงสาบ
Multi insect killer

ไบกอนสเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ สูตรยูคาลิปตัส

5 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว

  1. กำจัดยุงร้ายได้อย่างรวดเร็ว

  2. กำจัดแมลงสาบอย่างรวดเร็ว

  3. กำจัดได้แม้แต่ยุงที่ซ่อนตัวอยู่

  4. คิดค้นสูตรโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของไบกอน

  5. ช่วยปกป้องคุณจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

พ่นในบริเวณที่ต้องการ

Cypermethrin 0.1%

Prallethrin 0.03%

Imiprothrin 0.03%

หันหัวพ่นออกจากผู้ใช้และคนรอบข้างในตอนพ่น

-ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหากสารหรือปลอกผ้าสัมผัสถูกผิว

อันตรายวัตถุไวไฟ

ผลิตภัณฑ์บรรจุแรงดัน.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา หรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงความร้อนเกิน50องศาเซลเซียส. หลีกเลี่ยงการเจาะหรือเผา.เก็บในที่ร่มและแห้ง. ห้ามใช้แทนผลิตภัณฑ์รักษาโรคหอบหืด. เก็บให้ห่างไกลอาหาร เครื่องดื่ม และที่เตรียมอาหาร. เก็บให้ห่างไกลเด็กและสัตว์เลี้ยง

ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ. ห้ามเผาไฟ.