ไบกอนกำจัดยุงสเปรย์ สูตรดี เลมอนนีน

สเปร์ยกำจัดยุง

ไบกอนกำจัดยุงสเปรย์ สูตรดี เลมอนนีน

พ่นในบริเวณที่ต้องการ

Prallethrin 0.10%

d-Phenothrin 0.125%

หันหัวพ่นออกจากผู้ใช้และคนรอบข้างในตอนพ่น

-ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหากสารหรือปลอกผ้าสัมผัสถูกผิว

อันตรายวัตถุไวไฟ

ผลิตภัณฑ์บรรจุแรงดัน.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา หรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงความร้อนเกิน50องศาเซลเซียส. หลีกเลี่ยงการเจาะหรือเผา.เก็บในที่ร่มและแห้ง. ห้ามใช้แทนผลิตภัณฑ์รักษาโรคหอบหืด. เก็บให้ห่างไกลอาหาร เครื่องดื่ม และที่เตรียมอาหาร. เก็บให้ห่างไกลเด็กและสัตว์เลี้ยง

ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ. ห้ามเผาไฟ.