ข้อมูลทั่วไป
  • เหาไม้เคลื่อนตัวช้าและออกหากินตอนกลางคืน
  • เหาไม้มีชื่อเรียกที่หลากหลาย และมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “แมลงกลม” (มีเพียงเหาไม้บางชนิดเท่านั้นที่ม้วนตัวเป็นทรงกลมเมื่อโดนรบกวน)
สถานที่ซ่อนตัวของเหาไม้
  • เหาไม้มักอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูง (ใต้กองขยะ ก้อนหิน ไม้กระดาน สิ่งของเน่าเปื่อย หรือใต้พื้นดิน)
  • เศษไม้ผุพัง เศษหญ้า และเศษใบไม้ที่เน่าเปื่อยย่อยสลาย เป็นอาหารที่เหาไม้ชอบกินและชอบเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้น
เหาไม้ต้องการอะไรจากคุณ
  • เหาไม้มักอาศัยอยู่นอกตัวบ้าน แต่ในบางครั้งพวกมันจะเข้ามาในบ้านและค้นหาที่ชื้นเพื่อซ่อนตัว
ทำไมเหาไม้จึงเป็นปัญหา
  • เหาไม้ไม่ทำลายบ้าน และไม่เป็นพาหะนำโรคใดๆ พวกมันสร้างความรำคาญให้คนเท่านั้น
เคล็ดลับในการลดจำนวนเหาไม้ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • กำจัดกองเศษอาหารและผักที่เน่าเปื่อยออกจากบริเวณบ้าน
  • อุดรอยต่อตามหน้าต่างและประตูด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เหาไม้เข้ามาในบ้าน

ขนาด

Woodlice size bar

ยาว 4 ถึง 8 มม.

สี

มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น

แมลงเหล่านี้ตรงกับข้อมูลที่คุณระบุ