เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าชนิดน้ำ Baygon กลิ่นต้นยูคาลิปตัสที่ปรับแต่งได้

เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าชนิดน้ำ
เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าชนิดน้ำ Baygon

เครื่องไล่ยุงไฟฟ้าชนิดน้ำ Baygon กลิ่นต้นยูคาลิปตัสที่ปรับแต่งได้

ปกป้องครอบครัวของคุณจากยุงที่เป็นพาหนะนำเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกีและเชื้อไวรัสซิกาอย่างมีประสิทธิภาพ

ขับไล่

ยุง

  1. เปิดฝาน้ำยาเติมออก

  2. วางขวดในฮีตเตอร์ หลีกเลี่ยงการแตะไส้ผลิตภัณฑ์

  3. ห้ามคว่ำหรือวางฮีตเตอร์ตะแคงข้าง

  4. ใช้ในสถานที่ที่ระบายอากาศได้

  5. ใช้ฮีตเตอร์มากกว่า 1 เครื่องหากห้องมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตารางเมตร

  6. สามารถหยุดการทำงานของฮีตเตอร์ได้ด้วยการถอดปลั๊ก

Prallethrin 1.6% w/w

อันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน ระวังไม่ให้สัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า ห้ามเก็บไว้ใกล้กับอาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเสื้อผ้า ใช้ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ห้ามสัมผัสน้ำยาเติมในขณะที่เครื่องฮีตเตอร์กำลังเสียบปลั๊กอยู่ ห้ามสัมผัสฮีตเตอร์ด้วยอุปกรณ์โลหะหรือมือที่เปียก ห้ามแหย่หรือครอบฮีตเตอร์ด้วยวัตถุใด ๆ ขณะใช้งาน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลังจากที่สัมผัสกับน้ำยาเติม ห้ามใช้งานใกล้กับตู้ปลา

ห่อภาชนะบรรจุด้วยหนังสือพิมพ์แล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะ