ไบกอน ยาจุดกันยุงควันน้อย

ให้การปกป้องที่ยาวนานกว่าและฝุ่นควันที่น้อยกว่า
ไบกอน ยาจุดกันยุงควันน้อย

ไบกอน ยาจุดกันยุงควันน้อย

  1. ให้การป้องกันยุงยาวนานถึง 10 ชั่วโมง

  2. ช่วยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. พลังการปกป้องที่ต่อเนื่อง

  4. กลิ่นหอมไม่กวนใจ

  5. จุดติดง่าย ใช้สะดวก

  6. ช่วยปกป้องคุณจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

ไล่

ยุง

จุดแล้ววางในบริเวณที่มียุง

Metofluthrin 0.01%

อย่าใช้ในห้องเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย และในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท อย่าใช้ใกล้อาหารหรือวัตถุไวไฟ ล้างมือทุกครั้งที่ใช้