ข้อมูลทั่วไป
 • Silverfish สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วและกัดกินเกือบทุกสิ่ง
 • ไม่มีปีกและบินไม่ได้
ส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหน
 • Silverfish อาศัยอยู่ในบริเวณเปียกชื้นและเย็น เช่น ชั้นใต้ดินและในห้องน้ำ
 • Silverfish ชอบสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
 • อาจจะพบได้ในชั้นวางหนังสือหรือชั้นในตู้เสื้อผ้าและแผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง หน้าต่าง กรอบประตู
Silverfish ต้องการอะไรจากคุณ
 • Silverfish กินอาหารที่เก็บไว้ในตู้ เช่น ซีเรียล แต่ส่วนใหญ่จะกัดแทะเศษขนมปัง
 • นอกจากนี้ Silverfish ยังกัดกินกระดาษที่มีกาว/แป้งเปียก รวมทั้งสันหนังสือและคราบเปลื้อนบนเสื้อผ้า
 • Silverfish ทำให้อาหารที่ถูกกัดแทะติดเชื้อรวมไปถึงสร้างรอยด่างบนสิ่งที่หลบซ่อน
ทำไม Silverfish จึงเป็นปัญหา
 • Silverfish สร้างรอยด่างให้กับสิ่งที่เข้าไปหลบซ่อน เช่น หนังสือ กล่องกระดาษ วอลล์เปเปอร์ และเสื้อผ้าในตู้
 • สิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น ภาพวาด หนังสือเก่า ๆ และเอกสารอาจจะมีรอยด่างหรือได้รับความเสียหาย
กลเม็ดเคล็ดลับ

ปฏิบัติตามเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขอนามัยต่อไปนี้สำหรับการควบคุม Silverfish อย่างมีประสิทธิภาพ:

 • กำจัดอาหารที่ไม่ปิดมิดชิดและกำจัดความชื้น
 • โยนกล่องและหนังสือพิมพ์เก่า ๆ ที่ Silverfish ชอบหลบซ่อนทิ้ง
 • ตรวจดูกองกระดาษ กล่องกระดาษ หนังสือ และไม้ที่นำเข้ามาในบ้าน
 • รักษาความสะอาดของพื้นครัวและห้องน้ำ เคาน์เตอร์ และตู้ใส่ของ
 • หากสังเกตเห็น Silverfish บนพื้น ให้ใช้อุปกรณ์ลดความชื้นเพื่อลดความชื้นในบริเวณนั้น ซึ่งจะช่วยลดการดึงดูดแมลงลง

แมลงเหล่านี้ตรงกับข้อมูลที่คุณระบุ